За да осигури по-качествено обслужване на своите клиенти и по-добро управление на своите процеси, в Импрес има изградена и утвърдена система за управление, в съотвествие с международни стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Ръководството на фирмата декларира своята фирмена политика  както и  политика за асоцииране с FSC® (FSC-C183010), които са достъпни до всички заинтересовани страни.

 

 IMPRESS OOD FSC COC Certificate 8.11.2022 BGN